Back

Anunt public_decizia etapei de incadrare fara EIM - TRIF GRIGORE

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Construire anexa gospodareasca, imprejmuire si amenajare lac” beneficiar Trif Grigoreamplasat in Comuna Caianu, sat Caianu Vama, fn,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, judeţul Cluj, în zilele de luni-vineri: 8.30-16.00; precum şi la următoarea adresă de internet: http://arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare timp de 8 zile de la data apariţiei pe site.

Data afisarii pe site: 11.04.2012

Documente atasate

Proiectul deciziei etapei incadrare TRIF GRIGORE