Back

Anunţ public şi proiect privind decizia de încadrare „Instalaţie de transport clincher de la buncăr 510 HP1 la banda transportoare 510 BC5”, tiutlar: SC HOLCIM (România) SA Ciment Aleşd

ANUNŢ PUBLIC

ARPM Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Instalaţie de transport clincher de la buncăr 510 HP1 la banda transportoare 510 BC5”, propus a fi amplasat în incinta SC HOLCIM (România) SA Ciment Aleşd.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARPM Cluj-Napoca din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax  0264 412 914, e-mail office@arpmcj.anpm.ro,în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum şi la adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de .........” (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

Data afişării pe site: 5 septembrie 2011

strong>