Back

Anunţ public referitor la Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire pensiune agroturistică P+E+M+ pod”, propus a fi amplasat în satul Răchiţele, nr. 223, com. Mărgău, zona conform planului de situaţie, jud. Cluj”, titular Şuşman Gabriel Călin

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în  cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire pensiune agroturistică P+E+M+ pod”, propus a fi amplasat în  satul Răchiţele, nr. 223, com. Mărgău,zona conform planului de situaţie, jud. Cluj”, titular Şuşman Gabriel Călin.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca Calea Dorobanţilor nr. 99  în zilele de luni-joi intre orele 8.30-16.30 si vineri, între orele 8.30-14 precum şi la următoarea adresă de internet www.arpmcj.anpm.ro

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca şi la adresa de e-mail: office@arpmcj.anpm.roPublicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  02.11.2011.

Data afişării pe site: 26 octombrie 2011

strong>