Back

Anunţ public referitor la Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire centru de închiriere biciclete, cu regim de înălţime P, în soluţie demontabilă şi provizorie, pe perioadă determinată”, propus a fi amplasat în Cluj-Napoca, zona Făgetului, nr. fn, Fânaţ la Surpătură, jud. Cluj”, titulari: Valea Elena, Valea Alexandru, Niculescu Virginia şi Plohod Daniel. jud. Cluj”

   Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
 

 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în  cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul Construire centru de închiriere biciclete, cu regim de înălţime P, în soluţie demontabilă şi provizorie, pe perioadă determinată”, propus a fi amplasat în Cluj-Napoca, zona Făgetului, nr. fn, Fânaţ la Surpătură,jud. Cluj”, titulari: Valea Elena, Valea Alexandru, Niculescu Virginia şi Plohod Daniel.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – NapocaCalea Dorobanţilor nr. 99  în zilele luni, între orele 12.30-17.00, marţi-joi - între orele 12.30-16.30 şi vineri 8:30-13:00 precum şi la următoarea adresă de internet http/arpmcj.anpm.ro

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca şi la adresa de e-mail: office@arpmcj.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  17.11.2011.

 

       Data afişării anunţului pe site
         09.11.2011

  

Documente atasate

Construire centru de închiriere biciclete, cu regim de înălţime P, în soluţie demontabilă şi provizorie, pe perioadă determinată - Valea Elena, Valea Alexandru, Niculescu Virginia şi Plohod Daniel