Back

Anunţ public referitor la Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire casă familială P+E, împrejmuire teren şi branşamente la utilităţi, propus a fi amplasat în localitatea Cluj Cluj-Napoca, str. Nicolae Mărgineanu, nr. 1, zona conform planului de situaţie La Laturnita,,jud. Cluj”, titular S.C. MV Concept SRL

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în  cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire casă familială P+E, împrejmuire teren şi branşamente la utilităţi,  propus a fi amplasat în localitatea ClujCluj-Napoca, str. Nicolae Mărgineanu, nr. 1,zona conform planului de situaţie La Laturnita,,jud. Cluj”, titular S.C. MV Concept SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – NapocaCalea Dorobanţilor nr. 99  în zilele de luni-joi intre orele 8.30-16.30 si vineri, între orele 8.30-14 precum şi la următoarea adresă de internet www.arpmcj.anpm.ro

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca şi la adresa de e-mail: office@arpmcj.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  01.11.2011.

Data afişării pe site: 24 octombrie 2011

strong>