Back

Anunţ public referitor la Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire casă de vacanţă”, propus a fi amplasat în satul Beliş, nr. f.n., com. Beliş, jud. Cluj”, titular Fetu Marcel

   Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
 

 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în  cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire casă de vacanţă”, propus a fi amplasat în satul Beliş, nr. f.n., com. Beliş, jud. Cluj”, titular Fetu Marcel.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca Calea Dorobanţilor nr. 99  în zilele de luni - vineri intre orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro/.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca şi la adresa de e-mail: office@arpmcj.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  05.04.2012.

/files/My Folder/Decizii/Deciziaet.incadr.proiectF.doc

       Data afişării anunţului pe site
         28.03.2012