Back

Anunţ public referitor la Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire casă de vacanţă”, propus a fi amplasat în localitatea Moldoveneşti, nr. 636, com. Moldoveneşti jud. Cluj”, titular Bodea Petru

   Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în  cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire casă de vacanţă”, propus a fi amplasat în localitatea Moldoveneşti, nr. 636, com. Moldoveneşti jud. Cluj”, titular Bodea Petru.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca Calea Dorobanţilor nr. 99  în zilele de luni-joi intre orele 8.30-16.30 si vineri, între orele 8.30-14 precum şi la următoarea adresă de internet www.arpmcj.anpm.ro

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca şi la adresa de e-mail: office@arpmcj.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  17.12.2011.

Data afişării anunţului pe site  09.12.2011

Documente atasate

Bodea proiect inc