Back

Anunţ public referitor la Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire casă de vacanţă P+M, racord utilităţi, împrejmuire şi bazin hidroizolat vidanjabil”, propus a fi amplasat în satul Beliş, nr. fn, intravilan, com. Beliş, jud. Cluj”, titular Lung Nicoleta

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în  cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire casă de vacanţă P+M, racord utilităţi, împrejmuire şi bazin hidroizolat vidanjabil”, propus a fi amplasat în satul Beliş, nr. fn, intravilan, com. Beliş, jud. Cluj”, titular Lung Nicoleta.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – NapocaCalea Dorobanţilor nr. 99  în zilele de luni-joi intre orele 8.30-16.30 si vineri, între orele 8.30-14 precum şi la următoarea adresă de internet www.arpmcj.anpm.ro

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca şi la adresa de e-mail: office@arpmcj.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  15.09.2011.

        Data afişării anunţului pe site: 07.09.2011

Deciziaet.incadr.proiectLung.doc