Back

Anunţ public referitor la Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire casă de vacanţă P+M, branşamente, împrejmuire şi bazin vidanjabil” propus a fi amplasat în localitatea Beliş, nr. fn, com. Beliş, conform planului de încadrare în zonă şi planului de situaţie, jud. Cluj”, titular Turei Ioan Marius

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în  cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire casă de vacanţă P+M, branşamente, împrejmuire şi bazin vidanjabil”  propus a fi amplasat în localitatea Beliş, nr. fn, com. Beliş, conform planului de încadrare în zonă şi planului de situaţie,,jud. Cluj”, titular Turei Ioan Marius.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – NapocaCalea Dorobanţilor nr. 99  în zilele de luni-joi intre orele 8.30-16.30 si vineri, între orele 8.30-14 precum şi la următoarea adresă de internet www.arpmcj.anpm.ro

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca şi la adresa de e-mail: office@arpmcj.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  14.10.2011.

Data afişării pe site: 6 octombrie 2011

strong>