Back

Anunţ public referitor la Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire casă de vacanţă D+P+M, bazin vidanjabil, împrejmuire, branşamente”, propus a fi amplasat în comuna Moldoveneşti, satul Moldoveneşti, nr. fn, jud. Cluj”, titular Buţurcă Ioan.

   Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în  cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire casă de vacanţă D+P+M, bazin vidanjabil, împrejmuire, branşamente, propus a fi amplasat în comuna Moldoveneşti, satul Moldoveneşti, nr. fn,  jud. Cluj”, titular Buţurcă Ioan.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca Calea Dorobanţilor nr. 99  în zilele de luni-joi intre orele 8.30-16.30 si vineri, între orele 8.30-14 precum şi la următoarea adresă de internet www.arpmcj.anpm.ro

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca şi la adresa de e-mail: office@arpmcj.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  08.12.2011.

       Data afişării anunţului pe site
         30.11.2011

Documente atasate

proiect buturca