Back

Anunţ public referitor la Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire casă de locuit P+M şi bazin vidanjabil”, propus a fi amplasat în localitatea Făgetu Ierii (conform extrasului CF), dar situat conform PUG Iara în satul Ocolişel, nr. 51A, zona conform planului de situaţie, com. Iara jud. Cluj”, titular Rusu Mirel.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în  cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire casă de locuit P+M şi bazin vidanjabil”, propus a fi amplasat în localitatea Făgetu Ierii (conform extrasului CF), dar situat conform PUG Iara în satul Ocolişel,  nr. 51A, zona conform planului de situaţie, com. Iara jud. Cluj”, titular Rusu Mirel.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – NapocaCalea Dorobanţilor nr. 99  în zilele luni, între orele 12.30-17.00, marţi-joi - între orele 12.30-16.30 şi vineri 8:30-13:00 precum şi la următoarea adresă de internet http/arpmcj.anpm.ro

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca şi la adresa de e-mail: office@arpmcj.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  26.01.2012.

       Data afişării anunţului pe site: 18.01.2012

Documente atasate

Decizia et. incadr. proiect r