Back

Anunţ public referitor la Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Casa familială P+M, bazin hidroizolat vidanjabil, imprejmuire teren, racorduri la utilităţi şi întăbulare construcţie”, propus a fi amplasat în satul Beliş, nr. fn, com. Beliş, jud. Cluj, titular Pop Dan

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în  cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul „Casa familială P+M, bazin hidroizolat vidanjabil, imprejmuire teren, racorduri la utilităţi şi întăbulare construcţie”, propus a fi amplasat în satul Beliş, nr. fn, com. Beliş, jud. Cluj, titular Pop Dan.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – NapocaCalea Dorobanţilor nr. 99  în zilele de luni-joi intre orele 8.30-16.30 si vineri, între orele 8.30-14 precum şi la următoarea adresă de internet www.arpmcj.anpm.ro

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca şi la adresa de e-mail: office@arpmcj.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  20.10.2011.

       Data afişării anunţului pe site
         12.10.2011

strong>