Back

Anunt public privind Raportul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Fermă de creştere şi îngrăşare porcine, 8160 capete”, amplasată în comuna Ciumeghiu, titular SC MONARHIFARM SRL, cu sediul în Salonta, str. Jean Calvin nr.15 A, jud. Bihor