Back

Anunt public privind Proiectul DECIZIEI de emitere acord de mediu pentru proiectul Construire ansamblu locuinta SC FRITECH SRL

ANUNT PUBLIC

A.R.P.M. Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE D+P+2E+M ŞI GARAJE”, în comuna Baciu, sat Baciu f.n., jud. Cluj. Titular: S.C. FRITECH S.R.L.

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni între orele 12,30 - 17,00, marţi-joi între orele 12,30-16,30 şi miercuri-vineri între orele 8,30-13,00 precum şi la următoarea adresă de internet arpmcj.anpm.ro

Data afişării pe site: 14 decembrie 2011

Documente atasate

Proiect DECIZIE emitere acord de mediu pentru proiectul Construire ansamblu locuinta SC FRITECH SRL