Back

Anunţ public privind proiectul „Amenajare piscicola, construire anexa gospodareasca imprejmuire proprietar, racord la utilitati”; titular: SC Acvarom International SRL

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Amenajare piscicola, construire anexa gospodareasca imprejmuire proprietar, racord la utilitati,  ”, amplasat in localitatea Bologa fn, comuna Poieni, judeţul Cluj . titular  SC Acvarom International SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - joi între orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la data publicarii .

Data afişării pe site: 27 octombrie 2011

strong>