Back

Anunt public privind planul:Elaborare PUZ extindere şi modernizare spitalul clinic C.F. Cluj, titular: SPITALUL CLINIC CF

ANUNT PUBLIC

“Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat că: Elaborare PUZ extindere şi modernizare spitalul clinic C.F. Cluj, str. Republicii, nr. 18, Cluj-Napoca, jud. Cluj, titular: SPITALUL CLINIC CF, Cluj-Napoca, nu necesită evaluare de mediu,deoarece planul se referă la o suprafaţă mică la nivel local, amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară şi nu se identifică impact semnificativ advers asupra mediului. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”

Data afisarii pe site: 14.09.2011