Back

Anunţ public privind organizarea şi desfăşurarea dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Centrală Hidroenergetică cu Acumulare prin pompaj Tarniţa Lăpuşteşti”, amplasat în localităţile Mărişelu, Căpuşu Mare, Râşca, Gilău, Dângăul Mare, Dealu Mare, Lăpuşteşti, Someşul Cald, jud. Cluj

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, fără derularea procedurii privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier pentru proiectul “Centrală Hidroenergetică cu Acumulare prin pompaj Tarniţa Lăpuşteşti”, propus a fi amplasat în localităţile Mărişelu, Căpuşu Mare, Râşca, Gilău, Dângăul Mare, Dealu Mare, Lăpuşteşti, Someşul Cald, jud. Cluj.Titular  : SC Hidroelectrica SA – Sucursala Hidrocentrale Cluj.

Tipul deciziei posibile luate de A.R.P.M. Cluj-Napoca poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 99, jud Cluj si la sediul ,SC Hidroelectrica SA – Sucursala Hidrocentrale Cluj din Cluj Napoca, str. Taberei, nr.1 în zilele de luni – vineri între orele 8.00-14.00.

Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Căminul Cultural Râşca, din localitatea Râşca, in data de 17.10.2011, incepand cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele mentionate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, pana la data de 17.10.2011.

strong>