Back

Anunţ public privind organizarea şi desfăşurarea dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „ Amenajări interioare la construcţia existentă din cimitirul Mănăştur pentru amenajarea unui crematoriu uman în spaţiul de la S+P”, amplasat în localitatea Cluj Napoca, str. Govora, f.n., jud. Cluj.

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul “Amenajări interioare la construcţia existentă din cimitirul Mănăştur pentru amenajarea unui crematoriu uman în spaţiul de la S+P”, propus a fi amplasat în localitatea Cluj Napoca, str. Govora, f.n., jud. Cluj. Titular  : SC RDK CREMATION SRL şi Municipiul Cluj Napoca.

Tipul deciziei posibile luate de A.R.P.M. Cluj-Napoca poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 99, jud Cluj si la sediul ,SC RDK CREMATION SRL, Cluj Napoca, str. Govora, nr.4, ap.26 în zilele de luni – vineri între orele 8.00-16.00.

Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc in sala de conferinţe de la Vila Rosa , Cluj Napoca, str. Frunzişului, nr.2-4, in data de 15.12.2011, incepand cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele mentionate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, pana la data de 15.12.2011.

Data afisarii anuntului pe site 23.11.2011

 

/files/ARPM Cluj-Napoca_Reglementari/Raportimpactmediu.doc