Back

Anunţ public privind organizarea dezbaterii publice: Raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul “Prelungire colector grup 6 Puini“, titular: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Targu Mures

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integreaza concluziile studiului de evaluare adecvata pentru proiectul “ Prelungire colector grup 6 Puini “, propus a fi amplasat in localitatea Puini, comuna Geaca, judetul Cluj . Titular  : S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Targu Mures     

Tipul deciziei posibile luate de A.R.P.M. Cluj-Napoca poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 99, jud Cluj si la sediul S.N.G.N. ROMGAZ S.A Sucursala Targu Mures, din Targu Mures, str Salcamilor nr. 23, judetul Mures în zilele de luni - joi între orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30 – 14.00.

Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul SNGN ROMGAZ SA - Sucursala Targu Mures – Sectia de productie Taga din localitatea Taga, comuna Taga judetul Cluj, in data de 20.10.2011, incepand cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele mentionate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, pana la data de 20.10.2011.

Data afişării pe site: 20 septembrie 2011

strong>

/files/ARPM Cluj-Napoca_Reglementari/EAPuini.pdf