Back

Anunţ public privind organizarea dezbaterii publice a Raportului privind impactul asupra mediului şi a Studiului de evaluare adecvată pentru proiectul „Reabilitare DN1H Zalău-Aleşd km 0+000-km 69+334”, propus a fi realizat pe teritoriul judeţelor Bihor şi Sălaj, titular: CNADNR SA Bucureşti

APM Clujanunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului şi a Studiului de evaluare adecvată pentru proiectul „Reabilitare DN1H Zalău-Aleşd km 0+000-km 69+334”,propus a fi realizat pe teritoriul judeţelor Bihor şi Sălaj,  titular: CNADNR SA Bucureşti.

Tipul deciziei posibile luate de APM Cluj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediulPrimăriei comunei Halmăşd, jud Sălaj şi Primăriei comunei Şinteu, jud Bihor în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarele adrese de internet: http://arpmcj.anpm.ro; http://apmbh.anpm.ro; http://apmsj.anpm.ro.

Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului şi a Studiului de evaluare adecvată va avea loc în data de 31.01.2013,

ora 14  la Primăria comunei Halmăşd, strada Principală , nr.338, judeţul Sălaj,

ora 17  la Primăria comunei Şinteu, strada Principală, nr.2, judeţul Bihor.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609,  până la data de 31.01.2013 (data dezbaterii publice).

 

 

 

Data afişarii

10.01.2013