Back

Anunt public privind încadrarea pentru PUG-Comuna Groşi, judeţul Maramureş titular: Primăria Comunei Groşi, judeţul Maramureş

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napocaanunţă publicul interesat că PUG-Comuna Groşi, judeţul Maramureş,titular: Primăria Comunei Groşi, judeţul Maramureşnu necesită evaluare de mediu deoarece:

·        pe teritoriul administrativ al comunei, nu se află arii naturale protejate de interes comunitar, naţional sau internaţional

·        planul propune modificări fără impact semnificativ advers asupra mediului faţă de PUG-ul aprobat în anul 2005;

·        se introduce în intravilan o suprafaţa de teren de circa 608 ha, din care 517,02 ha pentru funcţiunea locuinţe şi funcţiuni complementare

·        sunt propuse distanţele de protecţie sanitară, zonele de interdicţie de construire;

·        sunt luate măsuri pentru minimizarea impactului asupra mediu

Planul urmeaza a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax: 0264 412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”

Data afisarii pe site: 06.04.2012