Back

Anunt public privind incadrarea pentru PUG-Comuna Gâlgău, judeţul Sălaj, titular: Primăria Comunei Gâlgău, judeţul Sălaj

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napocaanunţă publicul interesat că PUG-Comuna Gâlgău, judeţul Sălaj,titular: Primăria Comunei Gâlgău, judeţul Sălaj, nu necesită evaluare de mediu deoarece:

  • pe teritoriul administativ a comunei nu se află arii naturale protejate,
  • planul propune modificări fără impact semnificativ advers asupra mediului faţă de PUG-ul aprobat în anul 1999
  • se introduce în intravilan o suprafaţa mică de teren de circa 140 ha (majoritatea cu funcţiunea zone de locuit),
  • sunt respectate distanţele de protecţie sanitară
  • sunt luate măsuri pentru minimizarea impactului asupra mediului.

Planul urmeaza a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax: 0264 412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.roîn zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Data afişării pe site: 17 octombrie 2011