Back

Anunt public privind încadrarea pentru Plan Urbanistic General al municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş, titular: Consiliul local al municipiului Baia Mare,

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napocaanunţă publicul interesat că Plan Urbanistic General al municipiului Baia Mare,titular: Consiliul local al municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş, necesită evaluare de mediu având în vedere că  planul se încadrează la art. 5, alin. 2 a) şi b) din  HG nr. 1076/2004, datorită posibilelor efecte asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, generate de amploarea acestuia şi disfuncţionalităţile existente. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax: 0264 412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”

Data afisarii pe site: 17.01.2012