Back

Anunt public privind etapa de incadrare pentru proiectul: Diversificarea productiei la SC Remarul 16 Februarie SA – Desfiintare constructii pentru eliberarea terenului”, Tiular:SC REMARL 16 FEBRUARIE SA

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „ Diversificarea productiei la SC Remarul 16 Februarie SA – Desfiintare constructii pentru eliberarea terenului”, amplasat in localitatea Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, judeţul Cluj . titular: SC REMARL 16 FEBRUARIE SA .

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - joi între orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la data publicarii

Data afisarii pe site: 05.12.2011

Documente atasate

Proiectul deciziei etapei de incadrare - SC REMARL 16 FEBRUARIE SA