Back

Anunţ public privind etapa de incadrare a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajări interioare la construcţia existentă din cimitirul Mănăştur pentru amenajarea unui crematoriu uman în spaţiul de la S+P ”, amplasat în Cluj Napoca, str. Govora, f.n., judetul Cluj

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca   anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de efectuare a evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajări interioare la construcţia existentă din cimitirul Mănăştur pentru amenajarea unui crematoriu uman în spaţiul de la S+P„ propus a fi amplasat  în  Cluj Napoca, str. Govora, f.n., judetul Cluj.

       1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul  Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Cluj Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj,  în zilele de luni-joi intre orele 8.30-16.30 si vineri, între orele 8.30-14, precum si la urmatoarea adresa de internet  office@arpmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt , pana la data de 10.11.2011.

      2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul ARPM Cluj Napoca, Calea Dorobantilor nr. 99  precum si la adresa de e-mail office@arpmcj.anpm.ro, in termen de 13 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 15.11.2011”.

Data afişării pe site: 3 noiembrie 2011

strong>