Back

Anunţ public privind etapa de incadrare a acordului de mediu pentru proiectul „ Amplasarea unui skid autogaz în cadrul staţiei SC Sandi SRL”, în com. Jucu, sat Jucu Herghelie, nr.16 A

ANUNŢ  PUBLIC

      Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Amplasarea unui skid autogazîn cadrul staţiei SC Sandi SRL”, în  com. Jucu, sat Jucu Herghelie, nr.16 A, judeţul Cluj .Titular : SC Luna GAZ SRL

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - joi între orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la data publicarii .

Data afişării pe sit: 07.09.2011

ProiectDecizieLunagaz.doc