Back

Anunţ public privind etapa de încadrare a acordului de mediu pentru proiectul „ Amenajare secţie vopsire armături”, în incinta societăţii SC Lapp Insulators SA, Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr.31, jud. Cluj

ANUNŢ  PUBLIC

 

          Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Amenajare secţie vopsire armături”, amplasat in incinta societăţii SC Lapp Insulators SA, Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr.31, jud. Cluj ; Titular : SC Lapp Insulators SA

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - joi între orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la data publicarii .

Data afisarii pe site: 14.12.2011

Documente atasate

Proiect fara EIM Lapp vopsitorie