Back

Anunţ public privind etapa de încadrare a acordului de mediu pentru proiectul „ Amenajare parc de aventură, amplasare punct alimentar”, în comuna Tureni, sat Miceşti, f.n., jud. Cluj

ANUNŢ  PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Amenajare parc de aventură, amplasare punct alimentar”, amplasat in comuna Tureni, sat Miceşti, f.n., jud. Cluj; Titular : SC  ADRENALIN PARK SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni – vineri  intre orele 8,00-16,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la data publicarii .

Data afişării pe site: 01.03.2012

Documente atasate

Proiect fara EIM SC Adrenalin Park SRL