Back

Anunt public privind dezbaterea publică pt.cariera Horhizu-Solidez; titular SC CONSTRUCCIONES SOLIDEZ SRL; raportul privind studiul de evaluare a impactului

ANUNŢ PUBLIC

ARPM Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul “cariera de dacit Horhizu-Solidez” propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Poieni, jud. Cluj, titular SC CONSTRUCCIONES SOLIDEZ SRL

    Tipul deciziei posibile luate de ARPM Cluj-Napoca poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

    Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr.99 şi la sediul SC CONSTRUCCIONES SOLIDEZ SRL, Selimbar, str.1 Decembrie, nr.33, jud Sibiu, în zilele de:luni intre orele 12,30-17,00; marti, joi între orele 12,30-16,30; miercuri, vineri intre orele 8,30-13,00.

    Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: www.arpmcj.anpm.ro.  Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului  va avea loc la Primaria Poieni în data de 31.10.2011, începând cu orele 16,00.

    Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul ARPM Cluj-Napoca, Calea Dorabanţilor nr. 99, până la data de 31.10.2011.

Data afişării pe site: 7 octombrie 2011

raportlastudiuldeevaluareaimpactuluiasupramediuluipt.carieraHorhizu-SolideztitularSCCONSTRUCCIONESSOLIDEZSRL.doc