Back

Anunţ public privind depunerea solicitării pentru proiectul „ “Fermă de creştere a găinilor ouătoare ”, amplasat în localitatea Băseşti, nr. Cad. 50146, comuna Băseşti, jud. Maramureş, titular: SC RAMISA IMPEX SRL Cehu Silvaniei, str. Petofi Sandor nr. 89, jud. Salaj,

ANUNţ PUBLIC

 

    ARPM Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Fermă de creştere a găinilor ouătoare ”, amplasat în localitatea Băseşti, nr. Cad. 50146, comuna Băseşti, jud. Maramureş,titular: SC RAMISA IMPEX SRL Cehu Silvaniei, str. Petofi Sandor nr. 89, jud. Salaj,

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediile APM Maramureş, str. Iza  nr. 1A, ARPM Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99 şi SC RAMISA IMPEX SRL Cehu Silvaniei,în zilele de luni până vineri între orele 9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, fax 0264-412914, e-mail office@arpmcj.anpm.ro.

 

Data afişării anunţului 25.11.2011.