Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire a Acordului de Mediu nr. 4-NV6/2008 (revizuit la 12.03.2011) pentru proiectul: “Sistem Integrat de Gestiune a Deşeurilor Municipale în jud. Bistriţa Năsăud”, titular: Consiliul Judeţean Bistriţa Nasaud, Bistriţa, P-ţa Petru Rareş nr. 1; Ataşăm şi documentaţia de solicitare a revizuirii pentru acordul de mediu

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECţIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA anunţă publicul interesat despre depunerea solicitării de revizuire a Acordului de Mediu nr. 4-NV6/2008 (revizuit la 12.03.2011) pentru  proiectul: “Sistem Integrat de Gestiune a Deşeurilor Municipale în jud. Bistriţa Nasaud”,titular Consiliul Judeţean Bistriţa Nasaud, referitoare la modificările constructive la celula nr. 1 a depozitului ecologic, la staţia de compostare, la staţiile de transfer şi la sistemul de colectare.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul ARPM Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, Cluj-Napoca,  tel. 0264- 410722şi la sediul  Consiliului Judeţean Bistriţa Nasaud , Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr. 1, tel. 0263-231474,  în zilele de luni-vineri, între orele 9-15.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax 0264 412914, e-mail office@arpmcj.anpm.rope toata durata derularii procedurii de revizuire.

Data afişării pe site: 27 septembrie 2011

strong>

/files/ARPM Cluj-Napoca_Reglementari/ModificarifatadeprevederileAcorduluiintegratdemediu.doc

/files/ARPM Cluj-Napoca_Reglementari/NotificareARPM-Plansepdf.zip