Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Realizarea lucrării AISE Cluj nr. 271/2010 – Modernizare LEA j.t. pe stâlpi de lemn în localitatea Frăsinet”, propus a fi amplasat în localitatea Frăsinet, f.n., com. Băişoara, jud. Cluj, titular S.C. FISE ELECTRICA SERV S.A.

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Realizarea lucrării AISE Cluj nr. 271/2010 – Modernizare LEA j.t. pe stâlpi de lemn în localitatea Frăsinet”, propus a fi amplasat în localitatea Frăsinet, f.n., com. Băişoara,jud. Cluj,  titular S.C. FISE ELECTRICA SERV S.A.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca,Calea Dorobanţilor, nr. 99,în zilele de luni, între orele 12:30-17.00, marţi, joi - între orele 12:30-16.30, miercuri, vineri - între orele 8.30-13.00 şi la sediul titularului Primăria Comunei Horea, Horea, str. Valea Arazii, nr. 17, jud. Alba,în zilele de luni-joi intre orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca şi la adresa de e-mail: office@arpmcj.anpm.ro.

Data afişării pe site: 12 septembrie 2011