Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare drumuri forestiere pe teritoriul comunei Mărgău”, propus a fi amplasat în comuna Mărgău, zona conform planului de situaţie, nr. f.n., jud. Cluj, titular: Primăria comunei Mărgău.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a  acordului de mediu

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare drumuri forestiere pe teritoriul comunei Mărgău”, propus a fi amplasat în comuna Mărgău, zona conform planului de situaţie, nr. f.n., jud. Cluj,  titular: Primăria comunei Mărgău.  

 Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în ziua de luni -  între orele 12.30-17.00, în zilele de marţi, joi -  între orele 12.30-16.30 şi miercuri, vineri - între orele 8.30-13.00 şi la sediul titularului, Primăria Mărgău,Mărgău, nr. 204, com. Mărgău, în zilele de luni, între orele 12:30-17.00, marţi, joi - între orele 12:30-16.30, miercuri- vineri, între orele 8.30-13.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca şi la adresa de e-mail: office@arpmcj.anpm.ro.

       Data afişării anunţului pe site: 16.01.2012