Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare drum comunal DC 121 în comuna Beliş şi în comuna Mărgău, judeţul Cluj”, propus a fi amplasat în Dealu Botii, Bălceşti, com. Beliş şi Răchiţele, com. Mărgău, nr. fn, zona conform planului de situaţie, jud. Cluj”, propus a fi amplasate în localitatea Răchiţele, comuna Mărgău, jud. Cluj, titular ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ MĂGURA.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a  acordului de mediu

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul“Modernizare drum comunal DC 121 în comuna Beliş şi în comuna Mărgău, judeţul Cluj”, propus a fi amplasat în Dealu Botii, Bălceşti, com. Beliş  şi Răchiţele, com. Mărgău, nr. fn, zona conform planului de situaţie, jud. Cluj”, propus a fi amplasateîn localitatea Răchiţele, comuna Mărgău, jud. Cluj,  titular ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ MĂGURA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca,Calea Dorobanţilor, nr. 99,în zilele de luni, între orele 12:30-17.00, marţi, joi - între orele 12:30-16.30, miercuri, vineri - între orele 8.30-13.00 şi la sediul titularului Primăria Comunei Horea, Horea, str. Valea Arazii, nr. 17, jud. Alba,în zilele de luni-joi intre orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca şi la adresa de e-mail: office@arpmcj.anpm.ro.

       Data afişării anunţului pe site: 02.12.2011