Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înfiinţare reţea de alimentare cu apă în localitatea Răchiţele, comuna Mărgău, judeţul Cluj” şi „Înfiinţare reţea de canalizare în localitatea Răchiţele, comuna Mărgău, judeţul Cluj”, propus a fi amplasate în localitatea Răchiţele, comuna Mărgău, jud. Cluj, titular ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ MĂGURA.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a  acordului de mediu

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul“Înfiinţare reţea de alimentare cu apă în localitatea Răchiţele, comuna Mărgău, judeţul Cluj” şi  „Înfiinţare reţea de canalizare în localitatea Răchiţele, comuna Mărgău, judeţul Cluj”, propus a fi amplasate în localitatea Răchiţele, comuna Mărgău, jud. Cluj,  titular ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ MĂGURA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca,Calea Dorobanţilor, nr. 99,în zilele de luni, între orele 12:30-17.00, marţi, joi - între orele 12:30-16.30, miercuri, vineri - între orele 8.30-13.00 şi la sediul titularului Primăria Comunei Horea, Horea, str. Valea Arazii, nr. 17, jud. Alba,în zilele de luni-joi intre orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca şi la adresa de e-mail: office@arpmcj.anpm.ro.

       Data afişării anunţului pe site: 02.12.2011