Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Creşterea atractivităţii turistice a zonei cu potenţial balnear lacurile sărate-Zona Durgău-Valea Sărată şi Salina Turda – Zona tampon turism balnear”, propus a fi amplasat în localitatea Turda, Aleea Durgăului, nr. 7, zona conform planului de situaţie, jud. Cluj, titular: Municipiul Turda prin S.C. Turda Salina Durgău S.A.

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Creşterea atractivităţii turistice a zonei cu potenţial balnear lacurile sărate-Zona Durgău-Valea Sărată şi Salina Turda – Zona tampon turism balnear”, propus a fi amplasat în localitatea Turda, Aleea Durgăului, nr. 7, zona conform planului de situaţie, jud. Cluj, titular: Municipiul Turda prin S.C. Turda Salina Durgău S.A..

 Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în ziua de luni -  între orele 12.30-17.00, în zilele de marţi, joi -  între orele 12.30-16.30 şi miercuri, vineri - între orele 8.30-13.00 şi la sediul S.C. Arhidom SRL, Cluj-Napoca, str. 13 Septembrie, nr. 2/1, în zilele de luni, - joi - între orele 08:30-16.30, vineri, între orele 8.30-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca şi la adresa de e-mail: office@arpmcj.anpm.ropână la data de 28.09.2011.

        Data afişării anunţului pe site
         20.09.2011