Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire Parc pentru producerea de energie electrică fotovoltaică”, propus a fi amplasat în Iclod, conf. Planului de situaţie, nr. fn, com. Iclod,, jud. Cluj, titular S.C. Energy Eco Sun S.R.L.

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Construire Parc pentru producerea de energie electrică fotovoltaică”, propus a fi amplasat în Iclod, conf. Planului de situaţie, nr. fn, com. Iclod,jud. Cluj,  titular S.C. Energy Eco Sun S.R.L. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca,Calea Dorobanţilor, nr. 99,în zilele de luni, între orele 12:30-17.00, marţi, joi - între orele 12:30-16.30, miercuri, vineri - între orele 8.30-13.00 şi la sediul titularului Primăria Comunei Horea, Horea, str. Valea Arazii, nr. 17, jud. Alba,în zilele de luni-joi intre orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca şi la adresa de e-mail: office@arpmcj.anpm.ro.

Data afişării pe site: 12 septembrie 2011