Back

Anunt public privind depunerea solicitarii de acord de mediu pentru construire centru comercial SC LIDL IMOBILIARE ROMANIA MANAGEMENT SCS

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj - Napoca anunţă publicul interesat asupra depunerii  solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CENTRU COMERCIAL, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, ÎMPREJMUIRE, ACCESE, RECLAME ŞI FIRME LUMINOASE, OPERAŢIUNI NOTARIALE PENTRU DEZMEMBRARE TEREN PENTRU DRUM CONFORM P.U.Z. APROBAT”, propus a fi realizat în cmunicipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 47A, judeţul Cluj.Titular S.C. LIDL IMOBILIARE ROMANIA MANAGEMENT S.C.S.

      Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj - Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99 şi la sediul SC NAPOCAMIN SRL, Cluj-Napoca, P-ţa 1 Mai nr. 1-2, jud Cluj în zilele de luni-joi între orele 8.30-16.30 si vineri, între orele 8.30-14.

      Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj -Napoca.

  Data afişării pe site: 27.09 2011

/files/ARPM Cluj-Napoca_Reglementari/SCLIDLIMOBILIAREROMANIAMANAGEMENTSCS-demarareprocedura.doc