Back

Anunţ public privind decizia pentru "Planul de management pentru Rezervaţia Naturală Mlaştina de la Iaz", jud. Sălaj, titular: Primăria Plopiş

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat că: Planul de management pentru Rezervaţia Naturală Mlaştina de la Iaz, jud. Sălaj, titular: Primăria Plopiş, jud. Sălaj  nu necesită evaluare de mediu, deoarece sunt asigurate măsurile de conservare pentru fiecare habitat şi specie de interes comunitar din aria naturală protejată, planul prevede măsuri pentru utilizarea durabilă a terenurilor şi se propun măsuri pentru menţinerea structurii naturale a comunităţilor vegetale existente. Planul urmează a fi  supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.roîn zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Data afişării pe site: 17 octombrie 2011