Back

Anunţ public privind decizia iniţială a etapei de încadrare pentru “PUZ/PUD-construire ansamblu de locuiţe, spaţii comerciale şi birouri 3S+P+M+14E+R în Cluj Napoca str. Frunzişului , titular: SC Napopark SRL Cluj Napoca, str. Jupiter nr. 9

ANUNţ PUBLIC

„Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99 anunţă publicul interesat decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe: PUZ/PUD-construire ansamblu de locuiţe, spaţii comerciale şi birouri 3S+P+M+14E+R în Cluj Napoca str. Frunzişului ,  titular  SC Napopark SRL Cluj Napoca, str. Jupiter nr. 9,nu necesită evaluare de mediu, deoarece funcţiunea propusă este în concordanţăcu dezvoltarea urbanistică susţinută în propununerea de actualizare a PUG Cluj Napoca , amplasamentul nu se află în arii naturale protejate şi nu se propun activităţi cu impact semnificativ asupra mediului. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu;

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laARPM Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax 0264 412914, e-mail: reglementari@arpmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.” 

Data afişării anunţului 09.05.2012.