Back

Anunţ public privind decizia iniţială a etapei de încadrare pentru „Derogare de la prevederile studiului sumar de amenajare pentru UP VIII-Ţibău, ua 81A/3 din cadrul Ocolului Silvic Borşa, jud Maramureş” Titular: ChiS Gheorghe prin Ocolul Silvic Borşa, jud. Maramureş

ANUNţ PUBLIC

„Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99 anunţă publicul interesat decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe: “Derogare de la prevederile studiului sumar de amenajare  pentru UP VIII-ţibău, ua 81A/3 din cadrul Ocolului Silvic Borşa, jud Maramureş”, titular  Chiş Gheorghe  prin Ocolul Silvic Borşa, jud. Maramureş,nu necesită evaluare de mediu, deoarece focarele de ipidae reprezintă un risc major pentru arboretele sănătoase din jur şi extragerea arborilor afectaţi, cu respectarea recomandărilor Admistraţiei PNMM din avizul menţionat,  este necesară pentru managementul ariei naturale protejate. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu;

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laARPM Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax 0264 412914, e-mail: reglementari@arpmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.” 

Data afişării anunţului 01.06.2012