Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrarei pentru proiectul „ “Realizarea unei instalaţii pentru producerea energiei regenerabile prin procedeul de cogenerare folosind biomasa la SC SANA RA SRL”, propus a fi amplasat în Carei, str. Căplenilor nr. 60, jud. Satu Mare, titular: SC SANA RA SRL Carei , str. Căplenilor nr. 60, jud. Satu Mare

ANUNT PUBLIC

 „ARPM Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Realizarea unei instalaţii pentru producerea energiei regenerabile prin procedeul de cogenerare folosind biomasa la SC SANA RA SRL”. Titular: SC SANA RA SRL Carei , str. Căplenilor nr. 60, jud. Satu Mare Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARPM Cluj-Napoca din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax  0264 412 914, e-mail office@arpmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum şi la adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 20.04.2012 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului)”.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul ARPM Cluj Napoca din Calea Dorobanţilor, nr. 99,precum şi la următoarea adresă e e-mail:office@arpmcj.anpm.ro  în termen de 13 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.04.2012”

Data afişării anunţului: 12.04.2012

Documente atasate

Proiectul deciziei de incadrare pentru Realizarea unei instalatii de producere a energiei regenerabile prin procedeul de cogenerare folosind biomasa, titula Sana Ra Carei