Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrarei pentru proiectul „ “Fermă de creştere a găinilor ouătoare ”, amplasat în localitatea Băseşti, nr. Cad. 50146, comuna Băseşti, jud. Maramureş, titular: SC RAMISA IMPEX SRL Cehu Silvaniei, str. Petofi Sandor nr. 89, jud. Salaj,

ANUNT PUBLIC

 „ARPM Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Fermă de creştere a găinilor ouătoare,propus a fi amplasat în localitatea Băseşti, nr. Cad. 50106, comuna Băseşti, jud Maramureş. Titular: SC RAMISA IMPEX SRL Cehu Silvaniei, str. Petofi Sandor nr. 89, jud. Salaj,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARPM Cluj-Napoca din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax  0264 412 914, e-mail office@arpmcj.anpm.ro,în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum şi la adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 13.12.2011”.

 Data afişării anunţului: 05.12.2011

Documente atasate

proiect decizie de incadrare