Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC HECO SRL

Anunţpublic privind decizia etapei de încadrare

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurilor  de evaluare a impactului asupra mediului, şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul: „Construire hala 4 şi extindere capacitate de producţie” amplasat în Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, fn, jud. Cluj, titular: S.C. HECO SCHRAUBEN S.R.L.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj, în zilele de luni - vineri, între orele 8.30-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul ARPM Cluj-Napoca , Calea Dorobanţilor nr. 99  precum şi la adresa de e-mail office@arpmcj.anpm.ro , în termen de 13 zile de la data afişării anunţului.

Data afişării anunţului pe site: 12.03.2012