Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC ALE AVIS SRL

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

        Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului, şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul: „Construire locuinţe colective P+2E+Er, extindere utilităţi şi branşamente” amplasat în com. Floreşti, sat Floreşti, str. Şesul de Sus, fn, jud. Cluj, titular: S.C. ALE AVIS S.R.L.

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj, în zilele de luni, între orele 12.30-17.00; marti-joi, între orele 12.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro.

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la publicare.

Data afişării pe site: 18.01.2012

 

Documente atasate

PROIECT DECIZIE INCADRARE ARPM ALE AVIS doc