Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pt proiectul Modernizare si reabilitare strazi in localitatea Gilau., titular COMUNA GILAU

     ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Modernizare si reabilitare strazi in localitatea Gilau”, amplasat in localitatea Gilau, comuna Gilau, judeţul Cluj . titular COMUNA GILAU .

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - joi între orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la data publicarii .

Data afisarii pe site:15.02.2012

Documente atasate

Proiect fara EIM ComunaGilau strazi