Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: Montare staţie de preparat mixturi asfaltice EASY BATCH, titular: S.C. TEHNIC ASIST S.R.L.

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Montare staţie de preparat mixturi asfaltice EASY BATCH”, în  municipiul Câmpia Turzii, str. Luncii, fn, jud. Cluj .Titular : S.C. TEHNIC ASIST S.R.L.,.

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, din municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - joi între orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicarii .

Data afişării pe site: 13.12.2011

Documente atasate

Proiect Decizie - SC TEHNIC ASIST SRL