Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: Construire parc fotovoltaic, propus a fi amplasat în comuna Tureni, sat Tureni, fn, jud. Cluj. Titular: SC PRODUCTIE ENERGIE VERDE SRL.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj–Napocaanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic”, propus a fi amplasat în comuna Tureni, sat Tureni, fn, jud. Cluj, titular: S.C. PRODUCTIE ENERGIE VERDE SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj–Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99,  în zilele de luni- vineri, între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro

  Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la data publicarii

Data publicării anunţului: 30.05.2012

Documente atasate

Proiect Decizie etapa de incadrare fara EIM - SC PRODUCTIE ENERGIE VERDE SRL