Back

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul: Construire hală pentru producţie mobilier şi birouri, Tiutular: S.C. PROMOMAX S.R.L.

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Construire hală pentru producţie mobilier şi birouri”, în  com. Săvădisla, sat Vlaha, fn, jud. Cluj .Titular : S.C. PROMOMAX S.R.L.

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, din municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - joi între orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicarii .

Data afişării pe site: 14.09.2011

 

/files/ARPM Cluj-Napoca_Reglementari/ProiectDecizieSCPROMOMAXSRL.doc