Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCŢIE”, titular: SC NORSTAL SRL

      ANUNT PUBLIC

  A.R.P.M. Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCŢIE, propus a fi realizat în comuna Apahida, str. Libertăţii  nr. 236-238, judeţul Cluj.Titular SC NORSTAL SRL

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni între orele 12,30 - 17,00, marţi-joi între orele 12,30-16,30 şi miercuri-vineri între orele 8,30-13,00 precum şi la următoarea adresă de internet arpmcj.anpm.ro

Data afişării pe site: 18 noiembrie 2011